23.04.2024

Zmiany VAT w 2025 roku.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad podwyższeniem limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z VAT. Zmiany miałyby obowiązywać od stycznia 2025 r. Minister finansów poinformował, że limit obrotów podatników, zobowiązanych do rozliczania się z VAT zostanie podniesiony z obecnych 200 tys. zł do 240 tys. zł.

Kto skorzysta ze zwiększonego limitu w VAT?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mający prawo do zwolnienia z podatku VAT, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego.

Nie każdy jednak przedsiębiorca skorzysta z nowego limitu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ze zwolnienia nie mogą skorzystać między innymi ci, którzy zajmują się sprzedażą:

– metali szlachetnych, złomu, wyrobów jubilerskich

– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym

– nowych środków transportu

– przez Internet: komputerów, wyrobów elektronicznych, urządzeń elektrycznych, nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

– hurtowo i detalicznie części do pojazdów samochodowych i motocykli

Ze zwolnienia nie skorzystają również przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi:  doradcze (z wyjątkiem rolnictwa), prawnicze, jubilerskie, ściągania długów.

Z podmiotowego zwolnienia z VAT nie mogą skorzystać podatnicy, których siedziba firmy jest poza granicami Polski.

W przypadku przedmiotowego zwolnienia z VAT limit VAT będzie bez znaczenia dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestracji z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności.

Zwolnienie przysługuje tylko, gdy przedsiębiorca świadczy wyłącznie takie usługi jak np.:

– prywatne nauczanie przedszkolne i szkolne

– nauczanie języków obcych

– opieka medyczna (lekarz, pielęgniarka, położna, psycholog)

– usługi finansowe, a w nich: zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowe, udzielanie kredytów i pożyczek

Warto nadmienić, że w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku, limit należy obliczyć proporcjonalnie do ilości dni jej prowadzenia w tym roku. Aby wyliczyć proporcjonalną kwotę limitu uprawniającą do skorzystanie ze zwolnienia z VAT dla przedsiębiorcy należy skorzystać ze wzoru:

200 000 zł x liczba dni prowadzenia działalności jaka pozostała do końca roku / ilość dni w danym roku.

Jak zauważa Minister Finansów limit obrotów podatników zobligowanych do rozliczania się z VAT nie był podnoszony od 2017 roku, trzymajmy zatem kciuki, żeby nie było to jednorazowe działanie.

Akceptuję politykę prywatności.