01

Oferta Księgowość

Rachunkowość - finansowa, zarządcza, podatkowa

Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola chlubi się wieloletnim doświadczeniem w trudnych i zawiłych meandrach polskiego rodeo przepisowego. Dzięki temu nasi profesjonalni księgowi działają w płynny i kompleksowy sposób, poszukując najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. Każda branża i rodzaj działalności rządzi się swoimi prawami, dlatego księgowość dobierana jest indywidualnie do potrzeb każdego z naszych Klientów. Dzięki ugruntowanej pozycji na rynku usług księgowych jesteśmy w stanie zagwarantować proste i uczciwe warunki współpracy partnerskiej. Z tego względu zyskujesz dostęp do bieżącej, wciąż aktualizowanej wiedzy, doświadczenia naszych specjalistów. Nieustannie, w pocie czoła wspieramy naszych Klientów w rozwijaniu biznesu w zmiennych okolicznościach rynkowych. Takie działanie przynosi obu stronom współpracy wiele satysfakcji, co mogą potwierdzić nasi zadowoleni partnerzy.

Nasz zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola od 17 lat świadczy usługi księgowe związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek polskich, jak również spółek z kapitałem zagranicznym, prowadzących  różnorodną działalność: handlową, deweloperską, produkcyjną, usługową, finansową, eksportową i importową. Prowadzimy również księgowość dla fundacji, stowarzyszeń. Działamy zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i pochodnych ustaw, rozporządzeń itp. W tym zakresie zapewniamy kompleksową usługę, wzięcie odpowiedzialności za wykonywane czynności zapewniając najwyższy poziom obsługi Państwa firmy.

Oprócz systemu księgowego, plan kont to główne narzędzie służące do prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Odpowiednio skonstruowany, dopasowany do specyfiki prowadzonej działalności pozwala na wszechstronną prezentacje danych Przedsiębiorstwa. Pomagamy przygotować, zmodyfikować już istniejący, tak aby umożliwić szybką i efektywną ich analizę. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Po zapoznaniu się ze specyfiką firmy, prowadzonej działalności, strukturą organizacyjną, wspólnie z przedsiębiorcą opracowujemy Zakładowy Plan Kont. Pozwala to na wypracowanie i uregulowanie zasad ewidencji wszystkich występujących zdarzeń gospodarczych oraz jest istotnym dokumentem przy badaniu sprawozdania finansowego oraz kontrolach podatkowych. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Na podstawie otrzymywanych dokumentów w imieniu Przedsiębiorcy prowadzimy ewidencję środków i wyposażenia. Dokonujemy odpowiedniej ich kwalifikacji, ustalamy odpowiednią stawkę amortyzacji. Na życzenie naszego Klienta bierzemy też czynny udział w przeprowadzanej inwentaryzacji. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Dla firm handlowych i produkcyjnych jesteśmy wsparciem w tworzeniu i wdrożeniu polityki magazynowej. Pomagamy w opracowaniu niezbędnej dokumentacji, instrukcji obiegu dokumentów, dokumentów osobowych dotyczących odpowiedzialności za powierzone mienie i zgodność stanu oraz uczestniczymy aktywnie w inwentaryzacjach, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Na koniec rozliczamy wynik inwentaryzacji i stan faktyczny magazynu / magazynów. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Gromadzenie i dostarczanie kompletu dokumentacji za dany okres rozliczeniowy należy do Przedsiębiorcy. Po naszej stronie, po ich zaksięgowaniu leży sprawdzenie, czy został dostarczony komplet i czy nie brakuje faktur bądź tez informacji / dokumentów świadczących o zdarzeniach, które powinny zostać zaewidencjonowane w księgach. Regularnie wysyłamy informację o brakach które wystąpiły, tak, aby na bieżąco mieć aktualny stan wiedzy i dokumentacji. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Tak jak prowadzimy księgowość spółek polskich, tak samo pomagamy zorganizować, zarejestrować i prowadzić księgowość oddziałów bądź przedstawicielstw spółek zagranicznych. Księgi handlowe są prowadzone zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Po zapoznaniu się ze specyfiką firmy, prowadzonej działalności, strukturą organizacyjną, wspólnie z przedsiębiorcą opracowujemy obieg dokumentów, tak aby był jak najbardziej optymalny i efektywny dla obu stron. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

W celu optymalizacji pracy Przedsiębiorca może nam przekazać „pasywny” dostęp do rachunków bankowych spółki. Wyznaczona osoba co miesiąc pobiera wyciągi nie absorbując przy tym Przedsiębiorcy. Tak samo postępujemy z dostępami do programów z których korzysta (faktury, magazyn itp.) – wszystko by oszczędzić czas naszych Klientów. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

02

Oferta Uproszczona księgowość

Formalna i rachunkowa

W Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola dokładamy wszelkich starań, aby cała dokumentacja została przygotowana w terminie ustalonym z Klientem. Skorzystaj z naszego profesjonalnego wsparcia i ciesz się z efektów współpracy!

Trudne formalności – o ile to możliwe – bierzemy na siebie. W naszej Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola zwalniamy Przedsiębiorców z comiesięcznych obowiązków składania wymaganych plików elektronicznych do US. Terminowo, po udzieleniu odpowiedniego pełnomocnictwa w imieniu naszego Klienta dokonujemy wysyłki do odpowiedniej instytucji.

Na podstawie otrzymywanych dokumentów w imieniu Przedsiębiorcy prowadzimy ewidencję środków i wyposażenia. Dokonujemy odpowiedniej ich kwalifikacji, ustalamy odpowiednią stawkę amortyzacji. Na życzenie klienta bierzemy też czynny udział w przeprowadzanej inwentaryzacji. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Co miesiąc jako zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola sporządzamy w imieniu naszych Klientów deklaracje PIT, VAT co pozwala na rzetelne przekazywanie informacji o należnych podatkach. W imieniu Przedsiębiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wysyłamy te wymagane przepisami w odpowiednich okresach.

Po dostarczeniu bieżącej dokumentacji, bądź tej dotyczącej zaległych zdarzeń każdorazowo sprawdzamy jej poprawność. Zgodnie z przepisami weryfikujemy ją pod względem formalnym, rachunkowym. Zwracamy uwagę na braki i wskazujemy błędy, udzielając pomocy w ich naprawie. Na naszą Kancelarię Rachunkową Małgorzata Rola można polegać.

Po podjęciu decyzji o prowadzeniu własnego biznesu, chętnie pomagamy w jego rejestracji. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w trakcie współpracy, na życzenie Klienta dokonujemy zmian w złożonym wniosku. Z Kancelarią Rachunkową Małgorzata Rola wszystko jest proste, szybkie i komfortowe.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od naszego Klienta, po podjęciu decyzji przez Przedsiębiorcę zmieniamy w CEIDG formę opodatkowania. Z Kancelarią Rachunkową Małgorzata Rola wszystko jest proste, szybkie i komfortowe.

W gąszczu dynamicznie zmieniających się przepisów potrafimy po zebraniu niezbędnych informacji podpowiedzieć, jaką, optymalną formę rozliczenia wybrać. Po analizie dokumentów jesteśmy też w stanie stwierdzić, czy ta którą mamy dotychczas nie powinna przypadkiem ulec zmianie. W prosty sposób przedstawiamy różnicę pomiędzy każdą z dostępnych form rozliczeń podatkowych. Skorzystaj z doradztwa Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola i wybierz najkorzystniejsze opodatkowanie dla swojej firmy!

03

Oferta Sprawozdawczość

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w sporządzeniu całego sprawozdania, czy problem sprawia Ci jedynie przygotowanie jednej z jego części, możesz liczyć na pomoc Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola. Mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań spółek i innych podmiotów, przez co możesz mieć pewność, że Twoja firma lub organizacja nie będzie narażona na kosztowne korekty ani kary z tytułu nieprawidłowości w sporządzonym sprawozdaniu. Nie zwlekaj, zaufaj Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola i ciesz się prowadzeniem swojej firmy bez zmartwień!

DUE DILLIANCE to jedna z metod pozwalająca na kompleksowe zbadanie kondycji Przedsiębiorstwa / Przedsiębiorcy. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu danych dla firm zewnętrznych zajmujących się takim badaniem.

INTRASTAT to system gromadzenia danych stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących przywozu i wywozu towarów w ramach Unii Europejskiej nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Drogę elektroniczną w imieniu naszego Klienta składamy wymagane przepisami sprawozdania i deklaracje. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Na zamówienie Przedsiębiorcy przygotowujemy indywidualne raporty, zestawienia do okazania właściwym instytucjom. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Po podpisaniu przez uprawnione osoby sprawozdań finansowych i uchwał przygotowujemy wnioski do złożenia w KRS i przekazujemy do podpisu odpowiednim reprezentantom. Następnie po otrzymaniu informacji zwrotnej pilnujemy, aby zostały wysłane do KRS. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Przygotowujemy protokoły i uchwały dotyczące rocznych sprawozdań finansowych. Te dotyczące innych zdarzeń przekazujemy do przygotowania specjalistom z kancelarii prawnej. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

E-sprawozdanie finansowe to sprawozdanie z działalności sporządzone w elektronicznej formie, które muszą składać do Urzędu Skarbowego Przedsiębiorcy którzy prowadzą pełne księgi rachunkowe. Składamy je jako Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola (po podpisaniu również przez kierownika jednostki) odpowiednio do US i KRS w zależności od formy prowadzonej działalności.

W zakres świadczonych usług przez Kancelarię Rachunkową Małgorzata Rola wchodzi sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu, informacji dodatkowej oraz opcjonalnie z rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale. W miarę potrzeb sporządzamy sprawozdanie, bądź jego elementy za wskazany okres obrachunkowy.

W gąszczu istniejących oraz nowo wprowadzanych obowiązków sprawozdawczych, administracyjnych zajmujemy się przygotowaniem i złożeniem niezbędnych sprawozdań, deklaracji do odpowiednich instytucji. Jako rzetelna Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola realizujemy obowiązki wobec GUS, NBP, PFRON, KNF, Urzędu Celnego i innych wynikających z profilu prowadzonej działalności.

Co miesiąc sporządzamy deklaracje PIT, CIT,VAT co pozwala na rzetelne przekazywanie informacji o należnych podatkach. W imieniu Przedsiębiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wysyłamy te wymagane przepisami w odpowiednich okresach. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Zwalniamy Przedsiębiorców z comiesięcznych obowiązków składania wymaganych plików elektronicznych do US. Terminowo, po udzieleniu odpowiedniego pełnomocnictwa Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola, w imieniu naszego Klienta dokonujemy wysyłki do odpowiedniej instytucji.

04

Oferta Kadry i płace

Dla pracowników polskich i obcokrajowców

Nie chcesz głowić się nad tym, jak naliczać wynagrodzenie swoim pracownikom i ponosić ryzyko, że naliczysz go błędnie? Wynagrodzenie krok po kroku, z uwzględnieniem najaktualniejszych przepisów prawnych, mogą wyliczać nasi specjaliści z Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola. Wyliczanie pensji wymaga olbrzymiej wiedzy i doświadczenia – my to zrobimy dobrze, szybko i weźmiemy na siebie odpowiedzialność za wykonywane zadania. Nasze usługi naliczania wynagrodzeń uwzględniają wszystkie normy prawne narzucone przez rewolucyjny Nowy Ład. Do tego dochodzi konieczność przestrzegania ściśle określonych terminów oraz gromadzenia i przechowywania dokumentacji – również zgodnie z narzuconymi zasadami i w sposób, który zapewni bezpieczną archiwizację. Wszystko to zrobimy za Ciebie.

W uzgodnieniu z przedsiębiorcą przygotowujemy raporty kadrowe i płacowe zgodnie z zapotrzebowaniem, pomagając przeanalizować a także zoptymalizować koszty w tym zakresie. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Organizujemy szkolenia BHP dla pracowników, aktualizujemy już posiadane tak, aby Przedsiębiorca miał dopilnowane wszelkie obowiązki w tym zakresie. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Powierzając nam – zespołowi Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola – prowadzenie kadr i płac Przedsiębiorcy nie muszą już martwić się poprawnością prowadzenia kąt osobowych oraz poprawnością naliczenia wynagrodzeń. Gromadzimy dokumentacje związaną z zatrudnieniem i wraz z upływem czasu, systematycznie uzupełniamy ją i aktualizujemy o dodatkowe dokumenty.

Pomagamy przejść przez cały proces zatrudnienia obcokrajowców. Poprzez zalegalizowanie pobytu, przez przygotowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia i później systematyczne naliczanie wynagrodzeń. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Zwalniamy Przedsiębiorców z comiesięcznych obowiązków składania wymaganych deklaracji elektronicznych do ZUS i pozostałych instytucji wobec których mamy obowiązki sprawozdawcze. Terminowo, po udzieleniu odpowiedniego pełnomocnictwa w imieniu naszego Klienta dokonujemy wysyłki do odpowiedniej instytucji. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Wielu Przedsiębiorców nie ma czasu na kontakty z urzędami itp. a niektórzy wręcz mają przed tym obawę. Po wieloletniej współpracy z jednostkami zewnętrznymi zdejmujemy ten obowiązek i staramy się załatwiać sprawy naszego Klienta, oczywiście w granicach pełnomocnictwa jakie posiadamy. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Naliczamy dla Przedsiębiorców wynagrodzenia wynikające z wszelkich form zatrudnienia począwszy od umów cywilnoprawnych, umów o pracę, powołań oraz mieszanych. Aktualizując wiedzę na bieżąco poprzez udział w szkoleniach minimalizujemy ryzyko błędu powstałego z tego tytułu. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Po zapoznaniu się ze specyfiką firmy pomagamy w ustaleniu regulaminu pracy, wynagradzania, premiowania. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Każdy Przedsiębiorca nie raz i nie dwa borykał się z podjęciem decyzji jaką formę współpracy podjąć, etat, zlecenie a może B2B ? Korzystając z profesjonalnych narzędzi i wiedzy pomagamy wybrać tą najbardziej optymalną, satysfakcjonującą obie strony. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

05

Oferta Kalkulacje

Nie zwlekaj dłużej, zdecyduj się na współpracę z Kancelarią Rachunkową Małgorzata Rola i skup się na rozwijaniu swojej firmy!

Rachunek przepływów pieniężnych to na ogół element sprawozdania finansowego ale i dokument często wymagany przez banki. Jest to ważny i cenny dokument, pozwalający na sprawdzenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Sporządzamy go jako Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola, gdy jest obowiązkowym elementem sprawozdania rocznego, bądź też zgodnie z zapotrzebowaniem za wskazany okres obrachunkowy.

Jako profesjonalni księgowi posiadający wiedzę o wszelkich zdarzeniach występujących w Przedsiębiorstwie bierzemy czynny udział w tworzeniu budżetu firmy. Pomagamy go wdrożyć oraz nanosić zmiany wraz z pojawiającymi się nowymi zdarzeniami a na końcu zweryfikować jego realizację. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Marża to różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem zakupu / wytworzenia danego dobra, określająca kwotowo lub procentowo zysk uzyskiwany na transakcji. Wspieramy Przedsiębiorców w ustalaniu marży w ich działalności, wybierając najbardziej efektywne i dostosowane do warunków rynkowych rozwiązania. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządzamy roczne sprawozdanie finansowe na które składa się:

– rachunek zysków i strat,

– bilans, – informacja dodatkowa,

– rachunek przepływów pieniężnych,

– zestawienie zmian w kapitale.

Sporządzamy je wg określonych ustawowo wzorów. W ciągu roku, przygotowujemy je za wskazany przez Przedsiębiorcę okres zgodnie z zapotrzebowaniem.

Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

06

Oferta Doradztwo

Doradzamy wszystkim firmom w prowadzeniu biznesu

Prowadzenie firmy to trudne zadanie, które wymaga szerokiej wiedzy prawnej, podatkowej i księgowej. Bez względu na to, czy masz jednoosobową firmę, czy zatrudniasz pracowników, musisz wywiązywać się ze wszystkim obowiązków przedsiębiorcy. Im większa działalność, tym więcej formalności, które podlegają częstym zmianom, dlatego warto mieć u swojego boku profesjonalistów. Kancelaria Małgorzata Rola pomoże Ci przejść przez wszystkie problemy, dzięki czemu możesz skupić się na rozwijaniu swojej firmy! Doradztwo obejmuje kompleksowe wsparcie gwarantujące przedsiębiorcom bezpieczne działanie, rozwój i zwiększanie swojej konkurencyjności.

Terminowo sporządzamy i wysyłamy do GUS wszelkie sprawozdania jakie obowiązują u danego przedsiębiorcy. Zarówno te dotyczące statystyki, danych finansowych, kadrowych, płacowych itp. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

W Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pomagamy optymalizować ilość generowanych i gromadzonych dokumentów, tam gdzie zauważymy taką możliwość. Pozwala to oszczędzić czas i wydatki Przedsiębiorców.

Przed podpisaniem umowy, kontraktu warto skonsultować dokument zarówno z prawnikiem jak i z księgowym. Chętnie przeanalizujemy dostarczony dokument i we współpracy zainteresowanych stron pomożemy w wypracowaniu finalnej wersji. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Jeżeli sytuacja wymaga naszej obecności na spotkaniach Zarządu, Walnym Zgromadzeniu Wspólników, to również przedsiębiorca może liczyć na naszą pomoc w tym zakresie.

Każdy Przedsiębiorca mając bezpośredni kontakt ze swoim opiekunem może, a nawet powinien konsultować wątpliwości, pomysły oraz zadawać pytania dotyczące prowadzonej działalności. Jeżeli sprawa wymaga skierowania do specjalistów danej dziedzinie to również jesteśmy jako profesjonalna Kancelaria Rachunkowa zorganizować taką pomoc.

Ściśle współpracujemy z innymi działami jednostki – prawnym, analitycznym, finansowym, inwestycyjnym itp. udzielając im pełnego wsparcia w ich działaniach. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Każdy Przedsiębiorca jest pod opieką opiekuna księgowego, z którym ma bezpośredni kontakt mailowy i telefoniczny oraz osobisty, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Sprawy kadrowo – płacowe są powierzane w ręce specjalisty z tego zakresu, z którym również macie Państwo bezpośredni kontakt.

Podejmując współpracę z Państwa firmą, bierzemy na siebie  jako Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola pełną odpowiedzialność związaną z prawidłowym rozliczeniem i ewidencją dostarczonych dokumentów oraz informacji. Odpowiadamy za wyliczenia zobowiązań wobec US, ZUS i innych instytucji jeżeli występują.

Wszystkie nasze działania jakie świadczymy na rzecz Przedsiębiorcy, w naszych oczach mają pomóc mu w prowadzeniu jego biznesu, odciążyć od części obowiązków, formalności. Przejęcie przez nas komunikacji z instytucjami i urzędami pozwala na pozbycie się stresu jaki ona często wywołuje. Każdą ze świadczonych przez nas usług traktujemy jako swoistą cegiełkę w budowaniu indywidualnego biznesu każdego naszego Klienta. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Wspieramy Przedsiębiorców w rejestracji spółki w KRS, bądź też przekazujemy w ręce specjalistów, którzy sprawnie pomagają w rejestracji. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Prowadzimy rozliczenia podatku VAT dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy są w Polsce zarejestrowani tylko dla jego potrzeb. Rejestrujemy, rozliczamy, występujemy z wnioskami o zwrot podatku VAT, wspieramy i reprezentujemy podatnika przed Urzędem Skarbowym w tym zakresie. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Po dostarczeniu bieżącej dokumentacji dokumentacji bądź tej dotyczącej zaległych zdarzeń każdorazowo sprawdzamy jej poprawność. Zgodnie z przepisami weryfikujemy ją pod względem formalnym, rachunkowym. Zwracamy uwagę na braki i wskazujemy błędy, udzielając pomocy w ich naprawie. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Przygotowujemy wnioski leasingowe, kredytowe z godnie z zapotrzebowaniem klienta. Utrzymujemy kontakt z odpowiednimi podmiotami w celu udzielenia wszelkich wyjasnień do złożonych dokumentów i do zawartych w nich danych. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Przy podpisaniu umowy Przedsiębiorca każdorazowo udziela nam pełnomocnictwa do US, ZUS itp. co pozwala nam na składanie deklaracji i dokumentów do odpowiednich jednostek. Dzięki temu również reprezentujemy Przedsiębiorcę w wypadku czynności sprawdzających, wyjaśnień. Jako Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola reprezentujemy również Przedsiębiorców podczas kontroli skarbowych, ZUS , PIP itp.

Na życzenie Przedsiębiorcy albo też w przypadku przejęcia ksiąg dokonujemy audytu dotychczasowych ksiąg handlowych. Potwierdzamy zgodność rozliczeń, bądź też wskazujemy co należałoby skorygować / poprawić. Jako Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola odejmujemy stosowne działania wobec instytucji zewnętrznych.

Prowadzimy rozliczenia dotyczące podatku VAT w taki sposób, aby bez problemu odzyskać podatek kiedy wystąpi taka możliwość. Na bieżąco analizujemy sytuację jednostki pod tym względem i skutecznie obsługujemy wszelkie czynności sprawdzające z tym faktem związane. Cały zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pozostaje do dyspozycji naszych Klientów.

Mamy doświadczenie w pomocy przedsiębiorcy, kiedy coś poszło nie tak i księgowość nie była prowadzona prawidłowo. Analizujemy historię zdarzeń, dokumenty, dotychczasowe rozliczenia i zakładamy księgi tak, aby nikt nie miał wątpliwości co do ich rzetelności. Współpracujemy przy tym ściśle z przedsiębiorcą.

07

Oferta Partnerzy Biznesowi Prawo

Łukasiewicz & Piwowar Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę również pozaprawne kwestie ich działalności, takie jak kwestie podatkowe, finansowe oraz handlowe. Dzięki otrzymanemu wsparciu, działania Twojej firmy będą bardziej efektywne i pozwolą na jej rozwój.

W ramach świadczonych usług zapewniamy Klientom niezbędne wsparcie w ramach powstałych sporów na etapie przedprocesowym jak i już w trakcie procesów sądowych. Na pierwszym etapie dokonujemy oceny procesowej oraz możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia sporu, kładąc nacisk na możliwość przedsądowego rozwiązania istniejących problemów, aby zminimalizować związane z postępowaniem sądowym koszty oraz niejednokrotnie długi okres oczekiwania na zakończenie sprawy. W przypadku skierowania danej sprawy na drogę sądową – od przygotowywania pism procesowych, po reprezentację, aż po egzekucję należności.

We wszystkich prowadzonych sprawach bierzemy pod uwagę aspekty podatkowe, analizując ryzyka i podstawowe konsekwencje podatkowe związane z przeprowadzanymi transakcjami. Świadczone przez nas usługi z obszaru doradztwa podatkowego obejmują w szczególności podatek od towarów i usług, podatki dochodowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. We wskazanych obszarach zapewniamy m.in.:
• pomoc w opracowywaniu pism kierowanych do organów podatkowych i skarbowych, jak również sądów administracyjnych (wnioski, odwołania, zastrzeżenia, skargi, skargi kasacyjne itp.);
• reprezentowanie Klienta w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi;
• pomoc w uzyskiwaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wiążących informacji stawkowych (WIS);
• sporządzanie opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego;
• weryfikację pozycji podatkowej Klienta i jej zabezpieczenie z punktu widzenia obciążeń podatkowych.

W ramach usług z obszaru prawa kontraktów handlowych zapewniamy kompleksowe wsparcie dla Klienta na wszystkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy – od analizy celów danego kontaktu, po negocjacje i przygotowywanie umów zasadniczych, porozumień, oświadczeń, zabezpieczeń tychże umów, aż po wdrożenie umów na realizację wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego (joint-venture).

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie spółek prawa handlowego. Doradzamy na etapie tworzenia podmiotów gospodarczych, w tym przedstawiając najbardziej optymalną formę prawną dla zamierzonej działalności gospodarczej, jak również stanowimy wsparcie dla istniejących już przedsiębiorstw w zakresie bieżącego doradztwa prawnego we wszelkich aspektach prowadzonej działalności np. przygotowywanie uchwał, umów, porozumień, wewnętrznych regulaminów oraz procedur, przeprowadzanie procedur przekształcenia, łączenia, podziału spółek, restrukturyzacje, przeprowadzanie audytów prawnych oraz prawno-podatkowych (due diligence), aż po likwidacje.

08

Oferta Partnerzy Biznesowi Informatyka

AURA Technologies Sp. z o.o.

Od 25 lat dostarcza polskim przedsiębiorcom nowoczesne oprogramowanie. Oferuje zarówno niedrogie, pudełkowe rozwiązania, jaki i rozbudowane systemy enova365 czy AMODIT, wymagające profesjonalnego wdrożenia. Ponadto jest doświadczonym, certyfikowanym przedstawicielem producenta SaldeoSMART - inteligentnego systemu do odczytu faktur i elektronicznego obiegu dokumentów.

Oferujemy kompleksową opiekę techniczną obejmującą konsultacje serwisowe, wsparcie w rozwiązaniu problemów, instalacje modyfikacji i rozwój produktów. Organizujemy webinary poświęcone pracy na naszych systemach i zmianach podatkowych.

Powadzimy szkolenia z obsługi oferowanych rozwiązań (enova365, Amodit, SaldeoSMART) o różnym stopniu zaawansowania – od podstaw, jak i spotkania doszkalające. Szkolenia odbywają się poprzez platformę webinarową bądź stacjonarnie.

Wdrożenie rozpoczynamy od analizy – o różnych stopniu szczegółowości – zależnym od rozwiązania i oczekiwań klienta. Prowadzimy konfigurację, instalacja systemów; tworzymy indywidualne dodatki w ramach prac programistycznych. Do projektu wdrożeniowego podchodzimy zgodnie z filozofią Agile podążając za bieżącymi oczekiwaniami klienta.

Oczekiwania i potrzeby Klienta zderzamy z naszym doświadczeniem oferując klientowi najbardziej optymalne rozwiązania. Na podstawie analiz dostarczamy szczegółowe wyceny zakupu licencji i naszych usług.

09

Oferta Partnerzy Biznesowi Usługi IT

PM Digital Sp. z o.o.

Kluczowym obszarem jej działalności jest obsługa informatyczna, w ramach której kilkunastoosobowy zespół specjalistów czuwa nad sprawnym działaniem infrastruktury informatycznej przez 7 dni w tygodniu. Zdobyte doświadczenie pozwala PM Digital nie tylko odpowiadać na bieżące problemy i awarie, ale także projektować nowe rozwiązania, optymalizować procesy oraz koszty IT.

Od lat wspieramy firmy w integracji istniejących systemów z nowymi funkcjonalnościami, które pozwalają na automatyzację procesów, usprawnienie pracy oraz zmniejszenie kosztów. Oferujemy nie tylko wdrożenie systemów monitoringu, ale także kontroli dostępu, systemów alarmowych, systemów sygnalizacji pożaru oraz tzw. inteligentnego domu. Wieloletnie kompetencje w zakresie usług informatycznych pozwala nam na skuteczne i sprawne integrowanie każdego rodzaju systemów w spójną i sprawnie działającą całość.

Oferujemy nie tylko obsługę informatyczną, ale także komplementarne usługi, takie jak: projektowanie, montaż i administrowanie sieciami komputerowymi, montaż i instalacja serwerów, audyty IT oraz wdrożenie i migracja Office 365.