11.01.2024

„Wakacje od ZUS” dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w osobie Ministra Krzysztofa Hetmana poinformowało, że w związku z rosnącymi obciążeniami publicznoprawnymi przedsiębiorców rozpoczęło prace nad projektem „Wakacji od ZUS”.

Propozycja skierowana ma być do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego i ma dotyczyć najprawdopodobniej tylko składek społecznych.

Według założeń:

„Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze niepodlegania pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także o nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wymiarze 1 wybranego miesiąca w ciągu roku kalendarzowego. Po upływie okresu niepodlegania, ponowne objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi następować będzie automatycznie i nie będzie wymagało osobnego zgłoszenia”

Takie rozwiązanie oczywiście proponowane jest na zasadach dobrowolności i nie będzie miało wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego, oczywiście pod warunkiem opłacania składek przez minimalny okres 90 dni.

Pomysłodawcy liczą, że wprowadzenie czasowej ulgi polegającej na obniżeniu kosztów prowadzenia firmy będzie przyczyniać się do finansowego odciążenia przedsiębiorców i ograniczać do minimum zawieszania lub zamykania działalności.

Projekt o zmianie ustawy systemu ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw ma być przyjęty w I kwartale bieżącego roku, Minister nadmienił, że program wejdzie w życie z początkiem 2025 roku. Wynika to z przyjętego wcześniej budżetu na 2024 rok. Nie wyklucza jednak, że przy optymistycznym wariancie nowelizacji tegorocznego budżetu pojawią się wymagane środki, umożliwiające wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku. Wymaga to jednak szeregu konsultacji i ścisłego współdziałania ze sobą Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.