29.04.2023

W życiu pewne są tylko śmierć i podatki – jak wybrać formę opodatkowania?

Każdy podatek to ból i szczękanie zębami co miesiąc dla każdego Przedsiębiorcy. Doskonale rozumiemy ten stan, niestety „(…) w życiu pewne są tylko śmierć i podatki” – jak mawiał Daniel Defoe. Nie ma ucieczki przed płaceniem podatków, o czym nie jeden się już przekonał. Wybór formy opodatkowania jest jedną z najistotniejszych decyzji przed jakimi staje każdy Przedsiębiorca. To trudna decyzja, ma na nią wpływ wiele zmiennych. Od tego wyboru zależy sposób prowadzenia firmowych rozliczeń i wysokość opłacanego podatku dochodowego. Całą kwestię warto dobrze przemyśleć wraz ze swoim księgowym, bo zmiana formy opodatkowania możliwa jest generalnie tylko raz do roku – do 20 stycznia.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania?

 1. Czy chcesz odliczać koszty uzyskania przychodów?

Przed wyborem formy opodatkowania zastanów się, jak duże wydatki związane z działalnością gospodarczą będziesz ponosił – czy będziesz musiał kupić lub wynajmować biura, magazyny? czy będziesz musiał kupować półprodukty? jeśli tak – wybierz ogólne zasady opodatkowania bo można tym sposobem pomniejszać swój podatek! a przecież na tym każdemu zależy:)

2. Jakie są koszty składki zdrowotnej?
Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania i wysokości dochodów. Nie jest to rzecz łatwa w obliczeniach, ustawodawca się postarał aby to maksymalnie zagmatwać. Otóż:

 • Jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej).
 • Jeżeli rozliczasz podatek dochodowy od osób fizycznych w formie podatku liniowego (19%), zapłacisz składkę zdrowotną w wysokości 4,9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej).
 • Jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub liniowo, a twój dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 lutego danego roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% lub 4,9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 lutego danego roku. Minimalne wynagrodzenie w dniu 1 lutego 2023 roku wynosi 3490 zł. Minimalna składka zdrowotna za każdy miesiąc roku składkowego, od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku, wynosi 314,10 zł.
 • Jeśli rozliczasz podatek dochodowy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, twoja miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% zryczałtowanej podstawy, którą stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski „.
 • Jeśli płacisz kartę podatkową to podstawą wymiaru twojej składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku, czyli w 2023 roku wyniesie 314,10 zł miesięcznie.

Ale to nie koniec! Dodatkowo przedsiębiorców obowiązuje roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Jeśli po rozliczeniu rocznym okaże się, że :

 • zapłaciłeś wyższe składki zdrowotne niż roczna składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalona od rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej – możesz ubiegać się o zwrot nadpłaty
 • kwota wpłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa niż roczna składka – musisz dopłacić różnicę.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym, jeśli roczna podstawa wymiaru składki będzie niższa niż iloczyn liczby miesięcy w roku kiedy podlegałeś ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia, to będzie cię obowiązywać minimalna roczna podstawa wymiaru składek. W 2023 roku minimalna roczna podstawa wymiaru składek wyniesie 41 880 zł.

Możemy tylko dodać:

„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”
Albert Einstein

Na szczęście profesjonalni księgowi rozumieją nawet polski system podatkowy i warto zwrócić się do nich po wsparcie!

3. Czy będziesz miał stratę podatkową?

Przed wyborem formy opodatkowania zastanów się, czy planowane przez ciebie wydatki mogą być wyższe niż planowane przychody. Tak najczęściej dzieje się na wstępnym etapie działalności lub kiedy planujesz inwestycje. Wtedy korzystnym rozwiązaniem będzie podatek liniowy lub opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

4. Czy chcesz rozliczać się z małżonkiem
Zastanów się, czy chcesz rozliczyć się łącznie z małżonkiem. Jeśli tak, to pozostaje Ci jedynie opodatkowanie na zasadach ogólnych.

5. Czy chcesz korzystać z ulg podatkowych?
Weź pod uwagę, że wybór konkretnej formy opodatkowania może pozbawić cię prawa do skorzystania z ulg podatkowych. Każda forma opodatkowania charakteryzuje się innym zestawem dostępnych dla podatników ulg, a opodatkowanie w formie liniowej pozbawia możliwości skorzystania z istotnej części ulg podatkowych.

6. Jak skomplikowaną księgowość możesz prowadzić?
Różne formy opodatkowania wiążą się z różnym zakresem obowiązków ewidencyjnych i księgowych:

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPIR), w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym
 • ksiąg rachunkowych w przypadku przekroczenia limitu 2 mln EURO przychodów netto w poprzednim roku podatkowym;
 • ewidencji przychodów, w przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Skomplikowane? A to dopiero początek! Zawsze warto skonsultować tak poważne decyzje z profesjonalistami – księgowi całe życie zawodowe poświęcili na rozgryzanie tego typu łamigłówek – z pewnością najlepiej doradzą, żebyś nie tylko nie stracił, ale zyskał jak najwięcej.

 

Akceptuję politykę prywatności.