17.05.2024

System VIES

Dziś omówimy temat VIES – VAT Information and Exchange System – czyli internetowy system wymiany informacji o VAT.

System dotyczy podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jako dokonujących transakcji wewnątrzunijnych, który został opracowany przez Komisję Europejską. VIES opiera się na współpracy między organami podatkowymi krajów członkowskich UE, a informacje w systemie pozyskiwane są z krajowych baz danych VAT. Użytkownik korzystając z tej wyszukiwarki może sprawdzić po numerze NIP UE, czy dany kontrahent jest zarejestrowany jako przedsiębiorca na terenie Unii Europejskiej.

Jak korzystać z tego systemu?

Aby sprawdzić kontrahenta w systemie VIES, należy podać kraj pochodzenia UE oraz jego numer VAT UE. Informacje które możemy uzyskać to albo potwierdzenie, że numer VAT jest aktywny, albo że dany numer VAT dla transakcji międzynarodowych na obszarze Unii Europejskiej jest nieważny.

Tylko po co właściwie sprawdzać VIES?

Taka weryfikacja jest konieczna w przypadku, jeśli jako przedsiębiorca rozpoczynasz współpracę z firmami posiadającymi siedzibę w Unii Europejskiej, zamierzasz dokonać transakcji wewnątrzunijnej i chcesz zastosować stawkę VAT 0%. W takiej sytuacji, aby transakcja doszła do skutku obie strony muszą być podatnikami zarejestrowanymi dla dostaw towarów i usług wewnątrzunijnych.

Warto również sprawdzać w systemie VIES regularnie własną firmę (szczególnie w przypadku, jeśli przez dłuższy czas nie były dokonywane żadne transakcje wewnątrzwspólnotowe), gdyż istnieje szansa wykreślenia, a naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku informowania przedsiębiorcy o tym fakcie.

To kiedy może dojść do takiego wykreślenia?

W niektórych przypadkach urząd może podjąć decyzję o wykreśleniu firmy z VAT UE. Dzieje się tak w kilku sytuacjach:

– w przypadku braku składania deklaracji JPK przez czynnych podatników

– w przypadku składania zerowych deklaracji JPK przez czynnych podatników

– lub w przypadku składania deklaracji VAT UE przez podatników VAT czynnych oraz podatników zwolnionych

System VIES nie znalazł firmy? Jaka jest tego przyczyna?

W przypadku kiedy wyszukiwarka nie znalazła podanego przez nas numeru VAT może to oznaczać, że albo:

– numer ten nie istnieje

– numer nie został aktywowany dla transakcji wewnątrzunijnych

– nie została zakończona rejestracja numeru

– lub podmiot został usunięty z bazy danych podatników UE.

Wtedy w pierwszym rzędzie należy zweryfikować poprawność wyszukiwanego numeru VAT – UE, a następnie skontaktować się z administracją podatkową, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji lub aktualizacji danych.

WAŻNE!

Informacje przez nas wyszukiwane ważne są na bieżący dzień!

Ze względu na ochronę danych osobowych organy krajowe nie ujawniają nazwy i adresu powiązanych z danym numerem VAT. Mogą jedynie potwierdzić, że dana nazwa i adres są powiązane z konkretnym numerem VAT lub nie.

 

Tu sprawdzisz kontrahenta w systemie VIES:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

 

 

 

Akceptuję politykę prywatności.