01.03.2024

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r, zostanie wdrożony w późniejszym terminie.

Andrzej Domański, Minister Finansów powiedział:

„Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie.”

Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego, którego wyniki będą dopiero podstawą do wyznaczenia nowego terminu wdrożenia. Zaplanowany jest szereg konsultacji, do których udziału zapraszani są wszyscy zainteresowani.

Minister, wsłuchując się również w opinię przedsiębiorców, motywuje swoją decyzję  głównie troską o stabilność korzystania z systemu oraz zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń do prawidłowego jego działania przy ewentualnie pojawiających  się błędach, gdyż w obecnej formie zawiera zbyt dużą ilość „krytycznych błędów”.

Podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r. Z pewnością zapowiedź przesunięcia terminu obowiązkowego wdrożenia systemu jest dobrą wiadomością zarówno dla już korzystających z niego podatników, ze względu na występujące obciążenia techniczne, jak również dla tych, którzy zyskali więcej czasu na prawidłowe dostosowanie swojego biznesu do wymogów KSeF.

Ministerstwo jednak podkreśla, że co do zasady idea wprowadzenia systemu jest przez nie popierana, ale: „nie możemy sobie pozwolić na jeden dzień, w którym KSeF nie działa tak jak powinien” – podkreślił Minister Finansów.

 

Przedsiębiorcom pozostaje czekać na finalny harmonogram konsultacji i nowe terminy obowiązywania w formie obligatoryjnej KSeF – u.