20.09.2023

KSeF – co warto o nim wiedzieć i jak się przygotować do jego wprowadzenia w naszych firmach.

Krajowy System e–Faktur to ogólnopolska platforma elektroniczna umożliwiająca wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych.

Głównym jej założeniem są:

 •  uproszczenie i przyspieszenie rozliczeń przez podatników podatku od towarów i usług
 •  ułatwienie komunikacji podatników z urzędami podatkowymi
 •  oraz uszczelnienie systemu podatkowego.

 

Komu dedykowany jest system KSeF?

System stworzono dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku VAT, przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT oraz podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski numer NIP.

Na początek – faktura ustrukturyzowana, czyli jaka?

Najprościej jest to faktura elektroniczna, zawierająca określone w przepisach informacje, zapisana w formacie elektronicznym xml, który umożliwi odczytanie i przetwarzanie wszystkich niezbędnych danych (np. datę sprzedaży, datę wystawienia, dane kontrahentów, kwoty itd.) Faktury ustrukturyzowane możemy wystawiać korzystając z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, jak również przy użyciu programów komercyjnych skorelowanych z platformą.

https://www.podatki.gov.pl/ksef/aplikacja-podatnika-ksef-i-inne-narzedzia/

Ważne! Faktury ustrukturyzowane wystawiane są przez podatników z siedzibą firmy w Polsce. Tym samym faktura elektroniczna „zwykła” w relacji z kontrahentami zagranicznymi nadal będzie obowiązywała.

Jakie podmioty są uprawnione do korzystania z KSeF?

Z przepisów ar. 106 ustawy o Vat wynika, że uprawnione podmioty można podzielić na dwie grupy:

– pierwszą stanowią podmioty uprawnione pierwotnie. W ich przypadku uprawnienie przypisane jest automatycznie. Należą do niej:

 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą
 • organy egzekucyjne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne.

– drugą grupę stanowią podmioty, którym uprawnienia nadawane są przez podmioty z pierwszej grupy. Do tej grupy należą m.in.:

 • podmioty (niekoniecznie osoby fizyczne) wskazane przez podatników
 • osoby fizyczne wskazane przez organy egzekucyjne oraz komorników
 • osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF, które otrzymały uprawnienia do korzystania z platformy
 • inne podmioty wskazane przez osoby fizyczne korzystające z KSeF, jeśli prawo do wskazania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom (np. biura rachunkowe).

W KSeF występują trzy rodzaje uprawnień:

 • Do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF
 • Do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych
 • Do wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będących fakturami ustrukturyzowanymi.

Ważne! Przedsiębiorca nadaje uprawnienia w KSeF konkretnej osobie, np. uprawnienie dla właściciela biura rachunkowego. Jest to możliwe za pomocą: aplikacji przeglądarkowej MF, zawiadomienia ZAW–FA lub systemu finansowo – księgowego.

Wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień znajduje się pod tym linkiem:

https://www.podatki.gov.pl/vat/formularze-do-druku-vat/#ZAW-FA

 

Wkrótce między innymi o tym, jak wdrożyć w swojej firmie system KSeF oraz jego plusy i minusy.

Akceptuję politykę prywatności.