10.07.2024

Konto organizacji w e – Urzędzie Skarbowym.

Co raz więcej osób korzysta z udostępnianych przez urzędy funkcjonalności, ułatwiających załatwienie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Umożliwienie przedsiębiorcom załatwianie spraw on – line, okazuje się doskonałym rozwiązaniem, z którego korzysta co raz więcej zainteresowanych.

Jednym z takich, wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań informatycznych jest możliwość założenia konta dla organizacji w e – Urzędzie Skarbowym, które umożliwia załatwienie sprawy w dogodny sposób, szybko i bez zbędnych formalności.

Co to jest konto organizacji i w jaki celu możemy je założyć?

Konto organizacji w E – Urzędzie Skarbowym to narzędzie dedykowane różnym formom prawnym, takim jak:

 • spółki kapitałowe i osobowe
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • spółdzielnie
 • grupy kapitałowe
 • inne jednostki organizacyjne

Poprzez takie konto organizacje mogą m.in.:

 • wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e – Urzędzie Skarbowym
 • bezpłatnie występować z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
 • składać zawiadomienia ZAW – NR (Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT)
 • przeglądać swoje dane rejestracyjne
 • składać pisma, wnioski czy zawiadomienia do organów podatkowych
 • przejrzeć swoje salda rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • wygenerować Raport Podatnika – o sytuacji podatkowej swojej organizacji

Dzięki tym nowym funkcjom organizacje mają również możliwość złożenia w swoim imieniu pełnomocnictw UPL -1 czy OPL -1. Konto organizacji może być udostępniane wielu użytkownikom, a jedna osoba fizyczna może mieć dostęp do wielu kont organizacji.

Jak założyć konto organizacji w E – Urzędzie Skarbowym?

Krok 1: przygotowanie niezbędnych informacji

 • pełna nazwa firmy, jej numer NIP i adres siedziby.
 • imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby fizycznej, która ma otrzymać dostęp do konta
 • oraz decyzję czy dostęp użytkownika ma być podstawowy czy rozszerzony (przy podstawowym użytkownik może wykonywać wszystkie czynności w e – Urzędzie Skarbowym, z dostępem rozszerzonym może dodatkowo nadawać i odbierać dostępy innym użytkownikom do konta organizacji)

Krok 2: wypełnienie Wniosku o przyznanie/odebranie dostępu do konta organizacji w e – Urzędzie Skarbowym wszystkimi niezbędnymi informacjami i podpisanie go przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji. Wzór obowiązującego druku znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl

Krok 3: złożenie wniosku

Wypełniony wniosek możemy złożyć na kilka sposobów: osobiście w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem poczty, elektronicznie np. poprzez EPUAP lub za pośrednictwem innego użytkownika w organizacji z dostępem rozszerzonym.

Krok 4: dostęp do konta

Po złożeniu wniosku należy poczekać na potwierdzenie przez Urząd Skarbowy przyznania dostępu do konta organizacji. Po jego otrzymaniu można zalogować się i w pełni korzystać z jego funkcjonalności.

 

Warto wiedzieć!

Warto podkreślić, że wszystkie czynności podejmowane przez użytkowników konta organizacji są traktowane jako działanie wykonywane przez samą organizację dlatego zadbajmy o to, żeby były to osoby cieszące się naszym zaufaniem.

 

 

Akceptuję politykę prywatności.