01

Blog Zone

28.03.2023

Opracowanie spersonalizowanego planu kont

Oprócz systemu księgowego, plan kont to główne narzędzie służące do prawidłowej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Odpowiednio

Czytaj całość
28.03.2023

Opracowanie polityki rachunkowości

Po zapoznaniu się ze specyfiką firmy, prowadzonej działalności, strukturą organizacyjną, wspólnie z przedsiębiorcą opracowujemy Zakładowy

Czytaj całość
28.03.2023

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Na podstawie otrzymywanych dokumentów w imieniu Przedsiębiorcy prowadzimy ewidencję środków i wyposażenia. Dokonujemy odpowiedniej ich

Czytaj całość
28.03.2023

Opracowanie polityki magazynowej

Dla firm handlowych i produkcyjnych jesteśmy wsparciem w tworzeniu i wdrożeniu polityki magazynowej. Pomagamy w

Czytaj całość
28.03.2023

Weryfikacja kompletności dostarczonych dokumentów

Gromadzenie i dostarczanie kompletu dokumentacji za dany okres rozliczeniowy należy do Przedsiębiorcy. Po naszej stronie,

Czytaj całość
28.03.2023

Księgowość oddziałów spółek zagranicznych

Tak jak prowadzimy księgowość spółek polskich, tak samo pomagamy zorganizować, zarejestrować i prowadzić księgowość oddziałów

Czytaj całość
28.03.2023

Prowadzenie ksiąg rachunkowych różnych rodzajów spółek oraz fundacji i stowarzyszeń (sp. z o.o., sp. kom., s.a., p.s.h., a.s.i.)

Nasz zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola od 17 lat świadczy usługi księgowe związane z prowadzeniem

Czytaj całość
28.03.2023

Dostęp do banku i programów pomocniczych w celu pobierania danych za dany okres

W celu optymalizacji pracy Przedsiębiorca może nam przekazać „pasywny” dostęp do rachunków bankowych spółki. Wyznaczona

Czytaj całość
28.03.2023

Wsparcie przy opracowaniu obiegu dokumentów jednostki

Po zapoznaniu się ze specyfiką firmy, prowadzonej działalności, strukturą organizacyjną, wspólnie z przedsiębiorcą opracowujemy obieg

Czytaj całość