01

Blog Zone

07.04.2023

Przygotowanie przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych to na ogół element sprawozdania finansowego ale i dokument często wymagany przez

Czytaj całość
07.04.2023

Udział w przygotowaniu budżetu jednostki

Jako profesjonalni księgowi posiadający wiedzę o wszelkich zdarzeniach występujących w Przedsiębiorstwie bierzemy czynny udział w

Czytaj całość
07.04.2023

Kalkulacje marży

Marża to różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem zakupu / wytworzenia danego dobra, określająca kwotowo

Czytaj całość
07.04.2023

Sporządzanie RZIS i bilansu

Na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządzamy roczne sprawozdanie finansowe na które składa się: –

Czytaj całość