01

Blog Zone

07.04.2023

Przygotowanie sprawozdań do GUS

Terminowo sporządzamy i wysyłamy do GUS wszelkie sprawozdania jakie obowiązują u danego przedsiębiorcy. Zarówno te

Czytaj całość
07.04.2023

Optymalizacja ilości dostarczonych dokumentów

W Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola pomagamy optymalizować ilość generowanych i gromadzonych dokumentów, tam gdzie zauważymy

Czytaj całość
07.04.2023

Konsultacje przygotowywanych umów i dokumentów

Przed podpisaniem umowy, kontraktu warto skonsultować dokument zarówno z prawnikiem jak i z księgowym. Chętnie

Czytaj całość
07.04.2023

Udział w spotkaniach zarządu

Jeżeli sytuacja wymaga naszej obecności na spotkaniach Zarządu, Walnym Zgromadzeniu Wspólników, to również przedsiębiorca może

Czytaj całość
07.04.2023

Bieżące konsultacje rozwiązań prawno -podatkowych

Każdy Przedsiębiorca mając bezpośredni kontakt ze swoim opiekunem może, a nawet powinien konsultować wątpliwości, pomysły

Czytaj całość
07.04.2023

Współpraca z działem prawnym, analitycznym, finansowym

Ściśle współpracujemy z innymi działami jednostki – prawnym, analitycznym, finansowym, inwestycyjnym itp. udzielając im pełnego

Czytaj całość
07.04.2023

Dedykowany opiekun

Każdy Przedsiębiorca jest pod opieką opiekuna księgowego, z którym ma bezpośredni kontakt mailowy i telefoniczny

Czytaj całość
07.04.2023

Przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji

Podejmując współpracę z Państwa firmą, bierzemy na siebie  jako Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola pełną odpowiedzialność

Czytaj całość
07.04.2023

Wsparcie w prowadzeniu firmy

Wszystkie nasze działania jakie świadczymy na rzecz Przedsiębiorcy, w naszych oczach mają pomóc mu w

Czytaj całość
07.04.2023

Wsparcie w rejestracji spółki w KRS

Wspieramy Przedsiębiorców w rejestracji spółki w KRS, bądź też przekazujemy w ręce specjalistów, którzy sprawnie

Czytaj całość
07.04.2023

Obsługa VAT firm zagranicznych

Prowadzimy rozliczenia podatku VAT dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy są w Polsce zarejestrowani tylko dla jego

Czytaj całość
07.04.2023

Weryfikacja dostarczonych dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym

Po dostarczeniu bieżącej dokumentacji dokumentacji bądź tej dotyczącej zaległych zdarzeń każdorazowo sprawdzamy jej poprawność. Zgodnie

Czytaj całość

Akceptuję politykę prywatności.