05.05.2023

Jak uciec przed ZUS-em?

Kto nie złorzeczył na ZUS choć raz w miesiącu? nie znamy takich Przedsiębiorców! Składki na ZUS są uciążliwe, nie tylko dlatego że są wysokie i znacząco obciążają przedsiębiorcę – szczególnie takiego, który zatrudnia pracowników. Są dużym problemem bo trzeba je płacić nawet jak się nic nie zarabia, a nawet jak się ma straty! Nie ma przed ZUS-em ucieczki? Niekoniecznie. Spójrz jakie masz możliwości dostępne prawem.

1. Praca za granicą – nie płacisz ZUS-u

Aby nie płacić ZUS-u prowadząc działalność gospodarczą w Polsce trzeba posiadać umowę o pracę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Wystarczy, że mamy pracę w jednym z krajów członkowskich UE. Zwykle umowa opiewa na symboliczną kwotę miesięcznie, a my według niej zobowiązujemy się do przepracowania kilku godzin w miesiącu na terenie danego kraju (np. nasza praca polega na konsultacji, doradztwie, roznoszeniu ulotek itp.). Najwyższy Sąd Administracyjny potwierdził legalność tego rozwiązania, trzeba jednak być gotowym na konieczność przedstawienia dowodów potwierdzających wykonywanie pracy za granicą.

2.  Spółka z o. o. nie musi płacić ZUS-u?

U wielu osób samo słowo „spółka” wywołuje strach, jednak nie taki diabeł straszny jak go malują.

Aby założyć spółkę z o.o. wymagane jest wpłacenie wkładu własnego – minimalnie jest to 5 000 zł. Kapitał zakładowy tworzą wkłady wniesione przez udziałowców spółki. Minimalna wartość udziału to 50 zł, więc – najprościej mówiąc – wystarczy 50 zł, aby móc zacząć mówić o sobie: „właściciel spółki z o.o.” Pozostałe koszty to opłata za sporządzenie aktu notarialnego i za rejestrację spółki w KRS. Opłata notarialna zależy od wysokości kapitału, ale można jej całkowicie uniknąć, rejestrując spółkę przez internet (przez system S24).

Założenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością daje nam szereg korzyści.

Na czym polega ograniczenie odpowiedzialności w spółce z o.o.?

Ograniczona odpowiedzialność wspólników to jedna z najważniejszych zalet spółki z o.o. Ograniczona odpowiedzialność oznacza, że za zobowiązania wobec wierzycieli nie odpowiadają wspólnicy, a odpowiada za nie (swoim majątkiem) spółka z o.o. Odpowiedzialność wspólników ograniczona jest tylko do wielkości wniesionych wkładów. W przypadku niepowodzenia gospodarczego, każdy ze wspólników zachowuje swój majątek osobisty i „traci” jedynie to, co wniósł jako wkład.

Zasada ograniczonej odpowiedzialności działa to także w drugą stronę – majątku spółki nie można zająć na pokrycie prywatnych długów jej właściciela. Spółka z o.o. ma osobowość prawną i dopóki nie ma ona własnych długów i egzekucji w nią wymierzonych – komornik nie ma prawa ściągać należności np. z rachunku bankowego spółki. Nawet w przypadku, kiedy jej udziałowcy mają zajęcie komornicze.

Przedsiębiorców kusi perspektywa ograniczonej odpowiedzialności majątkowej i opcja obejścia obowiązku płacenia ZUS. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zwolniona z opłacania składek ZUS w momencie posiadania więcej niż jednego wspólnika. Brak obowiązku opłacania ZUS wynika z Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych oraz Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych. W związku z tym, że ZUS-u nie płaci spółka z o.o., w której udziały posiada co najmniej dwóch wspólników, rejestrując firmę pamiętaj oddać część udziałów wspólnikowi lub komuś zaufanemu.

Mimo to, ten typ działalności nie jest pozbawiony wad.

Spółka z o.o. i podwójne opodatkowanie

O podwójnym opodatkowaniu mówi się w kontekście obowiązku opłacania dwóch podatków. Pierwszy podatek – CIT – płaci się od zysku spółki. Oczywiście spółka z o.o. – mówiąc dosłownie – nie wstaje rano i nie idzie do pracy. Zysk spółki to tak naprawdę zysk wypracowany przez jej właścicieli lub pracowników.

Drugi podatek – PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) – to podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom. Wobec powyższego, przyjęło się twierdzić, że udziałowcy spółek z.o.o. muszą opłacić dwa podatki, aby otrzymać wypracowane przez siebie pieniądze.

Obecnie podatek CIT wynosi 19%, a jego preferencyjna stawka – 9%. Z niższego podatku mogą skorzystać podatnicy, dla których jest to pierwszy rok podatkowy oraz tzw. mali podatnicy. Małymi podatnikami określa się przedsiębiorstwa, których przychód nie przekroczył określonego limitu. Limit to równowartość 2 000 000 euro. Przeliczając ten limit na złotówki, w 2022 r. wynosi on 9 188 000 PLN.

Podwójne opodatkowanie w Spółce występuje w momencie wypłaty dywidendy udziałowcom. Jednak nie musimy tego robić, pieniądze ze Spółki możemy wypłacać np.:

  • jako pensję Prezesa wykonującego swoje obowiązki na podstawie powołania. Od tego wynagrodzenia nie zapłacimy składek ZUS a jedynie podatek dochodowy. ZUS wydał nawet w tej sprawie interpretację –Decyzja 169/2014 wydana 21 lutego 2014 r. (WPI/200000/43/ 169/2014),
  • poprzez umowę o dzieło/umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich (50% kosztów uzyskania przychodu, pisząc prościej ok. 9% podatku dochodowego); jednym z najprostszych przykładów umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich będzie np. napisanie artykułu promującego naszą firmę,
  • poprzez wynajęcie np. prywatnego auta, części mieszkania na biuro czy sprzętu komputerowego do spółki z o. o. za określoną miesięczną opłatą. Czyli przykładowo wynajmujemy do spółki prywatne auto za kwotę 1000 zł/mc. Wynajmujący od tej kwoty zapłaci zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 8,5%.

Jednoosobowa spółka z o.o.
W jednoosobowej spółce z o.o. właściciel jest zarządem. Musi zatem płacić za siebie składki, ale inaczej niż w przypadku pracowników.

Może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę i wtedy składki na ubezpieczenie społeczne są naliczane od wynagrodzenia, które otrzymuje za swoją pracę. Jeśli właściciel wykonuje działalność na podstawie umowy zlecenia, to sam odpowiada za opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. W takiej sytuacji składki te są naliczane od przychodu osiągniętego przez właściciela z tytułu wykonywanej działalności.

Właściciel jednoosobowej spółki z o.o. może również wybrać opcję dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. Wtedy płaci składki od przychodu osiągniętego z działalności.

ZUS w dwuosobowej spółce
Wspólnicy w dwuosobowej spółce z o.o. mają podobną sytuację jak jeden wspólnik w jednoosobowej spółce. Gdy są członkami zarządu a zatem są zatrudnieni przez spółkę mogą wybrać czy będzie to etat czy umowa zlecenie i ten fakt determinuje wysokość i sposób naliczania składek. Nie ma tutaj opcji płacenia składki od przychodu osiągniętego z działalności.

Jeśli wspólnicy nie są zatrudnieni i nie pracują na jej rzecz nie musza płacić składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Spółka musi oczywiście płacić ubezpieczenie za pracowników.

Spółka z o.o. małżonków a ZUS
Stosunki spółki z o.o. małżonków z ZUS trochę się różnią od innych przypadków. Gdy wspólnikami są małżonkowie nie ma obowiązku odprowadzania składek na ich ubezpieczenie społeczne jako wspólników. Jednak, jeżeli małżonkowie pracują na rzecz spółki, to spółka jest zobowiązana opłacać za nich ubezpieczenie społeczne tak jak za innych pracowników.

Ubezpieczenie zdrowotne w spółce  z o.o. a ZUS
Ubezpieczenie zdrowotne w spółce z o.o. jest obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę albo umowę zlecenia. Jednak właściciele spółki nie są objęci tym ubezpieczeniem, chyba że są w jakiejś formie zatrudnieni w spółce. Właściciele mogą jednak wykupić dobrowolne ubezpieczenie w NFZ, żeby móc korzystać z publicznej służby zdrowia.

Jak widać, wbrew pozorom, jest kilka możliwości by nie płacić ZUS-u lub ograniczyć daninę do absolutnego minimum wymaganego prawem. Żeby podjąć właściwą decyzję – warto udać się po poradę do zawodowców, którzy zajmują się surfowaniem po przepisach od lat. Nie tylko rozgryzą Twoją sytuację, ale zaopiekują się przykrymi formalnościami, tak byś mógł zająć się swoim biznesem, a nie użeraniem z urzędami. Zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola takimi sprawami zajmuje się każdego dnia, wszystko załatwia szybko i sprawnie, bez zbędnej zwłoki.

 

 

Akceptuję politykę prywatności.