23.05.2023

Zerowy PIT dla młodych Przedsiębiorców 2023

Niestety mamy smutną wiadomość dla wszystkich młodych Przedsiębiorców – w 2023 nadal zerowy PIT was nie obejmuje. Możliwość PIT dla młodych jest skierowany dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia, bez względu na liczbę umów czy płatników – ale tylko dla pracowników. Szczęśliwie ułatwieniem jest, że pracownicy nie muszą składać oświadczeń, ponieważ zwolnienie pojawia się automatyczne. Ulga obejmuje wynagrodzenie :

 • ze stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • stosunku służbowego,
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • w przypadku umów zlecenia
 • z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Pracownicy do 26 roku życia korzystają z zerowego PIT-u jedynie do osiągnięcia kwoty 85 528 zł, a nadwyżka jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Limit ten jest łączny dla wszystkich zawartych umów o pracę czy zlecenie. Limit ten jest indywidualny, zarówno w przypadku podatnika, jak i jego małżonka. Jeśli jeden z małżonków przekroczy ustalony próg, nadwyżki nie można wliczyć w poczet limitu drugiego małżonka.

Ulga dla młodych – jak rozliczyć PIT roczny?
W przypadku przychodów uzyskanych w 2022 roku objętych ulgą dla młodych roczna deklaracja PIT zostanie złożona automatycznie. Zatem, jeśli pracownik uzyskiwał wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie musi składać deklaracji PIT.

Deklarację muszą wypełnić osoby:

 • mające nadpłatę podatku i chcące ubiegać się o jego zwrot,
 • których część przychodów nie jest objęta ulgą dla młodych,
 • mające obowiązek doliczenia do dochodu/podatku uprzednio dokonanych obliczeń, do których utracili prawo.

Ważne! PIT dla młodych niestety nie zwalnia z obowiązku płacenia składek ZUS i składki zdrowotnej do NFZ. Jedynie umowa zlecenie daje możliwość zdecydowania pracownikowi czy chce on opłacać ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenia społeczne nie muszą być opłacane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, jeśli są oni:

 • uczniami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,
 • studentami (do 26. roku życia).

Zerowy PIT a działalność gospodarcza 

Niestety! jak już wspominaliśmy, ulga dla młodych nie obejmuje osób, które mają przychody wyłącznie z własnej firmy, nawet jeśli nie mają skończonych jeszcze 26 lat. Ale prowadząc działalność gospodarczą, można pracować również w innej firmie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie – wtedy te dochody są objęte ulgą.

 

 

Akceptuję politykę prywatności.