18.05.2023

Zawieszenie działalności a ZUS

Kiedy jako Przedsiębiorca znajdziesz się w trudnej sytuacji albo zajmujesz się sprzedażą sezonowych usług czy towarów, masz możliwość zawieszenia działalności. Ale co z ZUS-em w takiej sytuacji?

Zawieszenie działalności możesz zrobić bezproblemowo za darmo, online – na stronie internetowej biznes.gov.pl – ale tylko jeśli nie zatrudniasz pracowników.

Występują dwie opcje:

  • na czas określony,
  • na czas nieokreślony.

Musisz mieć świadomość, że zawieszenie działalności musi trwać minimum 30 dni.

Urząd informuje ZUS o zawieszeniu działalności z konkretnym, podanym w formularzu dniem. I tu mamy dobrą wiadomość : od tego dnia, aż do momentu wznowienia działalności, Przedsiębiorca zwolniony jest z płacenia składek, ponieważ ZUS wyrejestruje go z ubezpieczeń. W okresie zawieszenia, nie tylko nie płacisz składek, ale nie składasz również żadnych deklaracji do ZUS.

Najważniejsza korzyść z zawieszenia firmy to oczywiście brak konieczności opłacania składek ZUS i podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłacasz zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie musisz też składać deklaracji ZUS ani VAT. Ale pamiętaj – zawieszając działalność w trakcie miesiąca, wysokość składek musisz obliczyć proporcjonalnie do ilości dni ubezpieczenia. Dlatego dla Przedsiębiorcy najlepszym rozwiązaniem jest zawieszenie działalności gospodarczej w pierwszym dniu miesiąca. Wtedy nie płacisz zarówno składek społecznych, jak i zdrowotnych za cały miesiąc.

Ważna informacja – jeśli nie posiadasz innego tytułu ubezpieczenia w okresie zawieszenia, masz możliwość skorzystania z płacenia dobrowolnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. A gdy zawieszenie jest dłuższe niż 30 dni, to wygasa ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego w przypadku dłuższego zawieszenia, warto również pomyśleć o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (wniosek składa się w NFZ). Alternatywą dla dodatkowej składki jest rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, bądź też ubezpieczenie przez członka rodziny – współmałżonka, w jego miejscu pracy.

Akceptuję politykę prywatności.