18.05.2023

VAT kwartalny – dla kogo?

Z kwartalnego rozliczania VAT korzystać mogą Przedsiębiorcy po spełnieniu dwóch warunków:

  • status małego podatnika w VAT,
  • okres prowadzenia działalności gospodarczej – minimum 12 miesięcy.

Kwartalne rozliczanie VAT mogą wybrać Mali Przedsiębiorcy, jeżeli od chwili zarejestrowania do VAT minął okres 12 miesięcy. Zapytasz, kto jest Małym Przedsiębiorcom wg prawa podatkowego? Otóż tym mianem określamy podatników, u których obrót w ciągu roku podatkowego nie przekracza 1 200 000 euro. W roku 2023 limit ten wynosi 5 793 000 zł. Czyli nie taki znowu mały:)

Czyli przy rejestracji do VAT Przedsiębiorcy mogą wybrać jedynie miesięczny okres rozliczeniowy i zobowiązani są go stosować przez pierwszy rok. Po tym czasie możesz przejść na kwartalny VAT przez złożenie do urzędu aktualizacji formularza VAT-R.

Z kwartalnych rozliczeń VAT nie mogą korzystać Przedsiębiorcy którzy:

  • zostali zarejestrowani  jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
  • w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł, lub
  • w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1;
  • w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Oczywiści Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola w imieniu swojego klienta przejmuje całą stronę formalności.

Akceptuję politykę prywatności.