19.05.2023

Ulga podatkowa dla Przedsiębiorców na prototyp – nowość

Kolejną bardzo ciekawą preferencją, która została wprowadzona dla Przedsiębiorców jest ulga na prototyp. Jeśli osiągasz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym – możesz skorzystać z ulgi na prototyp.

Ulga na prototyp polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ulga pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. Ulga na prototypy wesprze Ciebie na etapie testowania wynalazku – przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek.

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 130% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 30% jako odliczenie w ramach ulgi.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kosztami produkcji próbnej nowego produktu są:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu;
 • kosztami wprowadzenia na rynek nowego produktu są koszty:
  • badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
  • badania cyklu życia produktu;
  • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Ważne! Przedsiębiorcy, którzy:

 • uzyskują dochody z prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub
  osiągają dochody w ramach realizacji nowej inwestycji na podstawie wydanej decyzji w tym zakresie:
  – z ulgi mogą skorzystać w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, których nie uwzględniają w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów ustawy o PIT1.

Odliczenie przysługuje Przedsiębiorcy, jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu:

 • faktycznie poniosłeś w roku podatkowym, za który dokonujesz odliczenie,
 • nie zostały Ci zwrócone w jakiejkolwiek formie lub
 • nie odliczyłeś ich od podstawy obliczenia podatku.

Oczywiście wszelkie wyliczenia wszystkich ulg sprawnie oblicza doświadczony zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola.

Akceptuję politykę prywatności.