19.05.2023

Ulga podatkowa dla Przedsiębiorców na innowacyjnych pracowników – nowość

Nowa ulga daje możliwość by Przedsiębiorca, który poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej mu ulgi B+R, mógł odliczyć od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwotę ulgi. Nowa preferencja dotyczy tych, którzy nie mogli w poprzednim roku w pełni skorzystać z ulgi B+R, bo np. ponieśli stratę lub wysokość ich dochodu z działalności gospodarczej była niższa od kwoty przysługujących im odliczeń z tytułu B+R. Z ulgi mogą skorzystać Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej i podatkiem liniowym.

Wysokość odliczenia dla Przedsiębiorcy wynosi:

  • iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych;
  • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym.

Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie :

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło
  • uzyskiwać dochody z tytułu praw autorskich.

W 2022 r. mogli skorzystać z niej tylko podatnicy CIT z przesuniętym rokiem podatkowym. Ci, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym (w tym podatnicy PIT), musieli poczekać z nią do 2023 r., czyli aż do złożenia zeznania za 2022 r., w którym wykażą niewykorzystaną część ulgi B+R. Dzięki nowej preferencji mogą oni, jako płatnicy, zmniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową

Ulga polega na tym, że niewykorzystaną za poprzedni rok kwotę ulgi B+R odlicza się od bieżących zaliczek na PIT od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników. Odliczenie może więc wynosić iloczyn kwoty nieodliczonej ulgi B+R i stawki podatku wynoszącej:

  • 12 proc. – w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej (PIT-36),
  • 19 proc. – w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L),
  • 9 proc. lub 19 proc. CIT – w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z przepisami niewykorzystaną kwotę ulgi B+R można odliczyć od zaliczek na PIT tylko tych pracowników, którzy przeznaczają co najmniej 50 proc. swojego czasu pracy na działalność badawczo-rozwojową. Dyrektor KIS przyznał jednak, że warunek ten jest wyłącznie po to, aby pracodawca wiedział, czy danego pracownika można uwzględnić w nowej uldze.
Nie oznacza to natomiast, że wymagana proporcja wpływa na wysokość odliczenia. Jeżeli warunek 50 proc. czasu pracy jest spełniony, to ulgę można wykorzystać na całą zaliczkę na PIT od dochodów danego pracownika.

Oczywiście wszelkie wyliczenia wszystkich ulg sprawnie oblicza doświadczony zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola.

Akceptuję politykę prywatności.