18.04.2023

Czy Kancelaria Rachunkowa będzie wysyłać w moim imieniu deklaracje do urzędów?

Tak. Złożony w urzędzie skarbowym formularz UPL-1 upoważnia naszych wybranych pracowników do przesłania w imieniu Przedsiębiorcy bezpośrednio do urzędu odpowiednich deklaracji. Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola wysyła również na podstawie pełnomocnictwa ZUS – PEL odpowiednie deklaracje do ZUS. Często zdarza się, że zakres upoważnień i pełnomocnictw zostaje rozszerzony wg potrzeb Przedsiębiorcy – działamy na miarę potrzeb naszego Klienta. Zawsze pracujemy na rzecz Przedsiębiorcy tak, by maksymalnie go odciążyć.

Akceptuję politykę prywatności.