17.05.2023

Czynny żal – gdy nie wpłacisz podatku, albo popełnisz błąd

Każdy Przedsiębiorca wie, że gdy się prowadzi firmę zdarzają się nieprzewidziane sytuacje – a to trudności z płynnością finansową, a to przegapienie terminów. Jak uniknąć kary gdy, gdy zapomni się wysłać podatku lub wpłacić go na czas?

Opóźnienie w złożeniu deklaracji czy opłaceniu podatków uznawane są za wykroczenia i często wykrywane przez urzędników nie tylko podczas kontroli, ale także w ramach normalnego funkcjonowania Urzędów Skarbowych. Niestety, wykrycie tego rodzaju wykroczenia wiąże się z grzywną, koniecznością zapłacenia podatku z odsetkami oraz dostarcza niepotrzebnych problemów (np. wezwanie do osobistego wstawienia się w urzędzie). Szczęśliwie, mamy w polskim prawie rozwiązanie w postaci regulowanego w art. 16. Kodeksu karnego skarbowego dokumentu zwanego czynnym żalem. Im szybciej go złożymy, tym lepiej dla nas.

Złożysz czynny żal gdy:

  • dostarczysz go do urzędu przed wykryciem sprawy przez US;
  • ma formę pisemną i obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla tej formy – czyli trzeba wskazać wyraźnie, kto wnosi zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego oraz opisać, jaki jest charakter tego czynu, czy czyn został już naprawiony, a jeśli nie, w jakim terminie się tak stanie, czy w popełnieniu niedozwolonego czynu współpracowało się z kimś, a jeśli tak, to z kim;
  • niestety, wiąże się z niezwłocznym opłaceniem zaległych podatków czy opłat z odsetkami i złożeniem spóźnionych deklaracji.

W czynnym żalu chodzi głównie o to, by zgłosić swoje niedopatrzenie, błąd, przestępstwo – i na siebie donieść:)

Kancelaria Rachunkowa Małgorzata Rola zawsze stoi na straży terminowych płatności i dostarczania dokumentów do urzędów, wspiera też przypominaniem swoim zabieganym Klientom o tym przykrym obowiązku płacenia podatków – ale jeśli zdarzy się, że w natłoku codzienności podatek nie zostanie wpłacony – podejmuje się rozmów z urzędem w imieniu swojego Klienta.

Akceptuję politykę prywatności.