02.08.2023

Nowe pomysły Fiskusa przeciwko Przedsiębiorcom

Ministerstwo Finansów zaprasza wszystkich zainteresowanych do dyskusji, w sprawie projektu zmian w Ordynacji Podatkowej. Konsultacje mają potrwać do 31 sierpnia br.

Wśród wielu propozycji miejsce znalazła i ta, która dotyczy zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Obecnie art. 70 Ordynacji Podatkowej wskazuje pięcioletni termin przedawnienia. Jednocześnie wymienione są konkretne okoliczności, które ten bieg przerywają lub przedawniają.

Powszechne stały się jednak sytuacje, kiedy urząd wszczynał postępowanie, nawet pod koniec terminu przedawnienia tylko po to, żeby spowodować jego zatrzymanie. Tego typu decyzje co raz częściej były zaskarżane, a w konsekwencji uchylane przez sądy administracyjne, które wskazywały w swych wyrokach na instrumentalne wykorzystywanie tego typu postępowań.

W związku z tym Fiskus rozpoczął poszukiwania nowych rozwiązań, które dałyby mu więcej czasu na podważanie rozliczeń podatników.

I tu pojawia się nowy projekt Ministerstwa Finansów, który zakłada znaczące rozszerzenie wachlarza sytuacji, które będą przerywać bieg przedawnienia. Zaś jedną z propozycji, która wydaje się być mocno dyskusyjna to samo wszczęcie kontroli celno – skarbowej, która automatycznie zatrzymywałaby bieg.  Urzędy mogłyby dużo częściej korzystać z tego narzędzia, które wydaje się być dużo prostszym działaniem niż przedstawienie Przedsiębiorcy konkretnych zarzutów. Mogłoby to mieć miejsce nawet bez uzasadnionych podstaw merytorycznych, a sam Fiskus uzyskałby tym samym możliwość przeciągania kontroli w nieskończoność nie narażając się przy tym na presję upływającego czasu.

Co takie zmiany mogą oznaczać dla podatnika?

Na pewno pozostawanie w niepewności z powodu powstałego chaosu oraz nieokreślonego czasu przeznaczonego na udzielanie wyjaśnień urzędowi, który może nie być zainteresowany szybkim zakończeniem sprawy.

Należy tylko liczyć na to, że rozpoczęte konsultacje faktycznie przyniosą sensowne rozwiązania będące wypośrodkowaniem oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron. Pytanie czy to nie jest nazbyt optymistyczne oczekiwanie? Zobaczymy!

Akceptuję politykę prywatności.