26.06.2024

NIP – 8

W dzisiejszym artykule omówimy formularz NIP – 8 (zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających). Dla kogo jest przeznaczony i co zawiera, kiedy i w jakiej formie trzeba go złożyć, jakie konsekwencje czekają za niedopełnienie tej formalności?

Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą nie jest świadomych, że mają ustawowy obowiązek przekazać wiele informacji dodatkowych dotyczących ich firmy. Dziś skoncentrujemy się na formularzu NIP – 8, który przeznaczony jest dla wszystkich podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie to obejmuje dwa rodzaje informacji: podstawowe i uzupełniające.

Kiedy rejestrujemy działalność w KRS nasz wniosek zawiera podstawowe dane o firmie, co umożliwia zarejestrowanie spółki i automatyczne nadanie numeru NIP i REGON.

Dane uzupełniające zawierają szerszy zakres informacji. Składamy je na potrzeby Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego i obejmują:

dla Urzędu:

 • skróconą nazwę firmy,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adresy miejsc prowadzenia działalności,
 • dane prowadzącego dokumentację rachunkową (zawierające jego NIP) wraz z adresem jej przechowywania,
 • dane dotyczące poszczególnych wspólników wraz z identyfikatorami podatkowymi (w przypadku spółki handlowej),

dla ZUS – u:

 • nazwę skróconą płatnika,
 • datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wykaz rachunków bankowych
 • adres do korespondencji,
 • adres prowadzenia działalności,
 • dane dotyczące poszczególnych wspólników wraz z identyfikatorami podatkowymi (w przypadku spółki handlowej),

dla GUS – u:

 • przewidywaną liczbę pracowników,
 • formę własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału,
 • powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych
 • dane kontaktowe

Jakie obowiązują przedsiębiorców terminy?

 

NIP – 8 złóżmy:

 • 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS
 • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzamy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne

 

Z formularza NIP – 8 należy skorzystać również w sytuacji, gdy chcemy uaktualnić zgłoszone wcześniej dane, np. naszej spółki. Mamy na to 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

 

Formularz możemy złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, właściwym dla siedziby naszej firmy, wysyłając listem poleconym, drogą elektroniczną poprzez portal podatkowy Ministerstwa Finansów lub poprzez pełnomocnika (wtedy należy dodatkowo wypełnić i opłacić stosowne pełnomocnictwo).

 

Złożenie zgłoszenia NIP – 8 nie podlega opłacie.

 

Jakie konsekwencje czekają za niewywiązanie się z obowiązku zgłoszeniowego?

 

Niedokonanie w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacji objętych nim danych jest wykroczeniem skarbowym. Zgodnie z artykułem 81 § 1 pkt 1 Kodeksu Karnego Skarbowego przewidziana jest za ten rodzaj uchybienia kara grzywny od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub mandat karny w granicach nieprzekraczających pięciokrotności płacy minimalnej.

 

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek niejasności warto skorzystać z pomocy księgowego, który odciąży nas od wszelkich formalności lub wesprze swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Akceptuję politykę prywatności.